Velkommen til ImaGenea

Genealogi er læren om de enkelte slekters historie. Den genealogiske videnskap var av stor betydning i de tidligere slektsamfund der ætten var samfundets grunnelement. Den moderne g. beskjeftiger sig fortrinsvis med å opstille fornemme slekters stamtavler, vesentlig til bruk for disse slekter selv.

Abeidernes leksikon, Oslo 1933

Utviklingsversjonen

Ja takk

Gammel versjon

Ja takk